Må man sende kunder med “tabt kurv” en e-mail?

Posted by:

tabt-kurv1Mange webshops finder det frustrerende, når besøgende lægger varer i kurven på hjemmesiden og gennemfører en del af, men ikke hele købet. Webshops har derfor et udbredt ønske om at kunne komme i kontakt med disse tabte kunder, og her rejser spørgsmålet sig, om man efter et afbrudt bestillingsforløb må sende kunden en e-mail med indholdet af dennes kurv med en nem adgang til at genoptage købet, og måske oven i købet med tilbud om en ekstra bonus i form af en rabat eller gratis levering, hvis kunden gennemfører bestillingen.

Det siger sig selv, at der her er tale om markedsføring (selv om mange webshops nok vil argumentere for, at det også er en god service), og ifølge markedsføringsloven er det forbudt at sende e-mail markedsføring til nogen, der ikke på forhånd har givet et samtykke hertil. Hvis ikke webshoppen på forhånd har fået et samtykke fra den pågældende (tabte) kunde til at sende e-mail markedsføring, vil det således være i strid med spamforbuddet i markedsføringslovens § 6 at udsende sådanne mails i forbindelse med en ”tabt kurv funktionalitet”. Forbrugerombudsmanden har også bekræftet dette i en konkret sag.

Dette betyder imidlertid ikke, at det er helt udelukket at bruge en tabt kurv funktionalitet. Webshops, der ønsker at benytte en sådan funktion er blot nødt til at have kundens samtykke hertil, inden webshoppen sender en mail. Samtykket kan enten være indhentet

  • tidligere (f.eks. i forbindelse med en tidligere bestilling, hvor kunden har givet sit samtykke, enten generelt til at modtage markedsføring fra den pågældende webshop, eller et specifikt samtykke til at webshoppen må kontakte kunden i tilfælde af forladt/tabt kurv)
  • under det aktuelle bestillingsforløb ved på et tidligt tidspunkt i bestillingsforløbet at bede kunden oplyse sin e-mail adresse (hvis ikke denne er kendt i forvejen) og bede om kundens aktive samtykke til at måtte kontaktes via e-mail i tilfælde af at bestillingsforløbet forlades inden det er gennemført, eller
  • ved at webshoppen indretter funktionaliteten på hjemmesiden således, at der i forbindelse med at kunden afbryder et køb, eller i forbindelse med at der ikke har været aktivitet på siden i en periode efter et påbegyndt bestillingsforløb, popper et vindue op, hvor webshoppen tilbyder kunden at sende en e-mail med et link til den tabte kurv, så kunden kan genoptage bestillingen på et senere tidspunkt, hvis kunden ønsker det.

Hvis kunden accepterer dette, vil en efterfølgende mail med et link til den tabte kurv ikke være i strid med markedsføringslovens § 6, idet der så er givet samtykke til at modtage e-mailen.

Det er vigtigt at være opmærksom på ovennævnte, idet den typiske minimumsbøde for at udsende blot én e-mail indeholdende markedsføring og uden samtykke fra kunden er på 10.000 kr.

 

0
  Relaterede indlæg
  • No related posts found.

Add a Comment