Er der fortrydelsesret på køb af vin og chokolade på nettet?

Posted by:

vin-chokoladeFor nylig blev jeg opmærksom på, at rigtig mange forhandlere af vin og chokolade på nettet skriver, at der ikke er nogen fortrydelsesret på køb af deres produkter. Nogle konstaterer det blot uden yderligere forklaring. Andre henviser til, at der er en undtagelse i forbrugeraftaleloven, der undtager bl.a. vin og chokolade fra fortrydelsesretten. Men er det rigtigt?

Forbrugeraftaleloven indeholder i § 18, stk. 2, nr. 1 en bestemmelse, hvoraf det følger, at fortrydelsesretten ikke gælder ved ”aftaler om levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter”.

Både vin og chokolade falder godt nok under kategorien fødevarer, og er derfor umiddelbart omfattet af denne undtagelse, men ifølge andet led i undtagelsen gælder denne kun, hvis leveringen sker til forbrugerens hjem af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter. Som eksempel kan nævnes nemlig.com og irmatorvet. Hvis varerne blot sendes med posten eller en almindelig transportør, er varerne ikke omfattet af denne undtagelse.

Herudover indeholder forbrugeraftaleloven i § 18, stk. 2, nr. 4 en bestemmelse om, at der ikke er nogen fortrydelsesret på varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt. Det må anses for ret oplagt, at hverken vin eller chokolade falder ind under denne undtagelse.

Endelig indeholder forbrugeraftaleloven i § 18, stk. 2, nr. 5 en bestemmelse om, at der ikke er nogen fortrydelsesret på forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.

EU-Kommissionen nævner i sin vejledning til denne bestemmelse, at denne bestemmelse f.eks. omfatter konserves. Der er ikke noget, der tyder på, at bestemmelsen er møntet på chokolade, men selv om chokolade måtte blive anset for omfattet af bestemmelsen, ville forbrugerne alligevel have fortrydelsesret på chokolade. Kun hvis de både forud for og efter købet var blevet gjort opmærksomme at brud på forseglingen på chokoladen ville føre til at fortrydelsesretten bortfaldt, og kun hvis chokoladen reelt blev leveret i en forseglet emballage og kun hvis forbrugeren så brød denne forsegling, ville fortrydelsesretten bortfalde.

Særligt for så vidt angår vin er der dog også en bestemmelse i forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 7, hvorefter der ikke er fortrydelsesret ved levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og hvor levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på (Vin en primeur). Dette er dog en hel særlig form for vinsalg, og vedrører ikke salget af helt traditionel vin.

Så faktisk er der fortrydelsesret på køb af både vin og chokolade på nettet, når det sker som traditionelt netsalg.

Konsekvensen af ikke at give fortrydelsesret på salg af chokolade og samtidig i strid med reglerne oplyse om at der ikke er fortrydelsesret herpå er for det første, at de erhvervsdrivende kan straffes med bøde, både efter forbrugeraftalelovens § 34, og herudover løber fortrydelsesfristen i op til 1 år og 14 dage efter leveringen, idet sælger ikke har givet korrekte oplysninger om fortrydelsesretten.

0
  Relaterede indlæg

Add a Comment