Digitale produkter på fysisk medie

Posted by:

dvdDIGITALE PRODUKTER

I relation til digitale produkter skelner forbrugeraftaleloven mellem ”digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium” og lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware leveret på et fysisk medium (cd, dvd og lignende).

Nedenfor gennemgås fortrydelsesreglerne for digitale produkter leveret på et fysisk medium. Læs også om digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium.

LYD- ELLER BILLEDOPTAGELSER ELLER COMPUTERSOFTWARE LEVERET PÅ ET FYSISK MEDIUM

Lydoptagelser, billedoptagelser og computersoftware behandles på samme måde som andre varer i det omfang de leveres på et fysisk medium. Det vil bl.a. sige, at sælger har de samme oplysningsforpligtelser som ved salg af andre varer, ligesom sælger også skal give 14 dages fortrydelsesret.

Der gælder dog den ene vigtige forskel, at sælger har mulighed for at begrænse fortrydelsesretten ved at plombere varen. Plomberer sælger varen, bortfalder forbrugerens fortrydelsesret, hvis forbrugeren bryder plomberingen.

Sælger har pligt til at oplyse forbrugeren om denne konsekvens både forud for og efter købet, men der er modsat tidligere ikke længere nogen konsekvens knyttet til ikke at give oplysningen. Selv i de tilfælde hvor sælger ikke har oplyst forbrugeren om, at fortrydelsesretten bortfalder, hvis plomberingen brydes, er forbrugeren således fremover afskåret fra at fortryde købet, hvis plomberingen er brudt.

For de øvrige forholds vedkommende henvises der til afsnittet omkring salg af varer.

0
  Relaterede indlæg
  • No related posts found.

Add a Comment