Beløbsreservationer på betalingskort

Posted by:

kreditkortForbrugerombudsmanden har netop udsendt et notat om beløbsreservationer, hvori han redegør for sit syn på det forhold, at erhvervsdrivende i nogle situationer reserverer et beløb på et betalings- eller kreditkort forud for at selve betalingen hæves på kundens kort/konto.

I notatet skelner Forbrugerombudsmanden mellem

 • Forudgående beløbsreservationer
  • F.eks. en webshop, der reserverer et beløb på kundens kort, når kunden gennemfører en bestilling af varer på hjemmesiden eller en hotelportal, der reserverer et beløb på kortet i det øjeblik, man booker et hotel
  • I disse tilfælde, hvor der kan gå lang tid, inden den endelige betaling gennemføres, skal den erhvervsdrivende have en saglig grund til at lave en reservation, ligesom forbrugeren forinden skal acceptere både det reserverede beløbs størrelse og reservationens varighed. Samtidig må reservationen ikke være større end hvad den endelige betaling må forventes at lyde på. Som eksempler på saglige grunde nævner Forbrugerombudsmanden depositum, hvor et udeblivelsesgebyr eller lignende kan komme på tale, samt hvor der foreligger en branchekutyme
 • Samtidige beløbsreservationer
  • F.eks. køb af en parkeringsbillet eller ved tankning af benzin.
  • Sådanne reservationer anser Forbrugerombudsmanden som forholdsvis uproblematiske, i hvert fald når reservationen kun varer så længe man f.eks. fylder benzin på eller så længe parkeringen varer. Kunden skal dog altid ved aftaleindgåelsen have oplyst hvornår betalingen kan og vil blive gennemført
 • Vedvarende beløbsreservationer
  • Situationer hvor reservationen opretholdes selv efter at den endelige betaling er gennemført.
  • Denne form for reservationer vil ifølge Forbrugerombudsmanden altid være i strid med god markedsføringsskik, da der ikke er nogen saglig begrundelse for at opretholde reservationen, når den endelige betaling er gennemført

I øvrigt kommer det også til at fremgå af de regler, der implementerer det nye betalingstjenestedirektiv, at forbrugeren i tilfælde, hvor der foretages en reservation på forbrugerens kort, skal give sit forudgående samtykke til det præcise beløb, der skal reserveres, og banken skal frigive det reserverede beløb så snart den endelige betaling er gennemført.

Læs Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse

Læs Forbrugerombudsmandens notat om beløbsreservationer

0
  Relaterede indlæg
 • No related posts found.

Add a Comment