Konsekvenser af at overtræde den ny forbrugeraftalelov

Posted by:

HammerDen 13. juni 2014 træder den ny forbrugeraftalelov i kraft. I den anledning kan der være grund til at se på, hvad konsekvenserne egentlig er, hvis man som sælger ikke overholder de nye regler.

Hidtil har de væsentligste konsekvenser af at overtræde loven været en forlængelse af fortrydelsesretten i op til tre måneder og bødestraf i tilfælde af grove eller gentagne overtrædelser af oplysningspligten i forhold til fortrydelsesretten.

Fremover er der knyttet langt flere økonomiske konsekvenser til manglende overholdelse af reglerne.

Generelle konsekvenser

Som hidtil kan man også fremover straffes, hvis man ikke oplyser korrekt om fortrydelsesretten. Fremover er det imidlertid enhver overtrædelse af pligten til forud for salget at oplyse om fortrydelsesretten, der kan straffes med bøde. Der kræves således ikke længere, at der skal være tale om en grov eller gentagen overtrædelse. Omvendt er manglende oplysning om fortrydelsesret efter salget ikke strafbelagt længere.

Giver sælger ikke efter salget korrekte oplysninger om fortrydelsesretten på et varigt medium, får det imidlertid fremover den konsekvens, at fortrydelsesfristen forlænges med op til et år i stedet for de nuværende tre måneder. Sælger risikerer med andre ord eksempelvis at måtte tage en brugt vare retur i op til et år og 14 dage efter at varen er leveret til forbrugeren.

Som noget nyt skal sælger fremover klart og tydeligt på det sted hvor bestillingen afgives, oplyse om varens væsentligste egenskaber, den samlede pris, de samlede udgifter pr. afregningsperiode, aftalens minimumsvarighed og krav om forskud og finansielle garantier. Forsømmer sælger det, er konsekvensen, at forbrugeren slet ikke er bundet af den indgåede aftale. Dette gælder både ved salg af varer, tjenesteydelser og digitalt indhold og kan i sagens natur være en alvorlig konsekvens for sælger.

Salg af varer

Særligt ved salg af varer skal sælger være opmærksom på at oplyse forbrugeren om alle de omkostninger, der er forbundet med indgåelse af aftalen. Forsømmer sælger at give forbrugeren oplysninger om en eller flere omkostninger som f.eks. fragt, levering, porto, oprettelsesgebyr eller løbende betalingsgebyrer, er forbrugeren ikke forpligtet til at betale disse, men kan i øvrigt fastholde aftalen.

Ønsker sælger at følge lovens udgangspunkt om, at forbrugeren selv skal betale for returnering af varer i tilfælde af udnyttelse af fortrydelsesretten, er det vigtigt, at sælger får oplyst forbrugeren korrekt om dette, idet konsekvensen af ikke at oplyse herom er, at sælger selv må afholde denne omkostning.

Oplyser sælger ikke forud for salget om fortrydelsesretten, er sælger i tilfælde af forbrugerens udnyttelse af fortrydelsesretten ikke berettiget til at opkræve forbrugeren den eventuelle værdiforringelse, varen har været udsat for, inden forbrugeren udnyttede fortrydelsesretten. Her risikerer sælger med andre ord at blive tvunget til at tage en defekt vare retur samtidig med at sælger skal betale alle penge tilbage til forbrugeren.

Salg af tjenesteydelser

Ved salg af tjenesteydelser har sælger mulighed for at aftale med forbrugeren, at fortrydelsesretten bortfalder, når ydelsen er fuldt udført. Dette forudsætter imidlertid, at sælger forud for salget har fået forbrugerens udtrykkelige samtykke til at påbegynde udførelsen af tjenesteydelsen og anerkendelse af at fortrydelsesretten dermed ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført. Forsømmer sælger dette, er konsekvensen, at forbrugeren kan fortryde købet, selv om ydelsen er fuldt ud leveret inden for fortrydelsesfristen. Sælger risikerer med andre ord at levere en ydelse, som han ikke får nogen betaling for.

Har forbrugeren købt en tjenesteydelse, som sælger har nået delvist at levere, inden forbrugeren udnytter fortrydelsesretten, kan sælger fremover kræve betaling for den del af ydelsen, der er leveret. Dette gælder dog ikke, hvis sælger har forsømt at oplyse forbrugeren korrekt om fortrydelsesretten, og om at forbrugeren skal betale for den del, der er leveret. Også her risikerer sælger altså at levere en del af en ydelse, som han ikke er berettiget til nogen betaling for.

Salg af digitalt indhold

En af de skrappeste sanktioner i loven er knyttet til sælgers manglende overholdelse af en række formkrav i forbindelse med salg af digitalt indhold (f.eks. musik, film eller software, som forbrugeren downloader eller streamer). Her er sælger slet ikke berettiget til at opkræve betaling for levering af indholdet, selv om forbrugeren har fået indholdet fuldt leveret. Det drejer sig om tilfælde hvor:

 • sælger ikke har sikret, at forbrugeren på forhånd har givet sit udtrykkelige samtykke til, at aftalens opfyldelse er påbegyndt inden fortrydelsesfristens udløb,
 • sælger ikke har sørget for at få forbrugerens accept af, at forbrugeren mister sin fortrydelsesret, når vedkommende giver sit samtykke, eller
 • sælger ikke på et varigt medium har udleveret en kopi af forbrugerens eventuelle udtrykkelige samtykke til og anerkendelse af, at denne mister sin fortrydelsesret, når udførelsen påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb

Som et eksempel kan nævnes en forbruger, der ønsker at leje en film fra Apples Itunes butik, en film som forbrugeren downloader og ser umiddelbart efter købet. I denne situation skal Apple sørge for

 • forud for salget at få forbrugerens udtrykkelige samtykke til at filmen leveres inden fortrydelsesfristens udløb,
 • forud for salget samtidig får forbrugerens accept af at dette samtykke betyder at fortrydelsesfristen bortfalder, og
 • efter købet (og inden filmen downloades) sender forbrugeren en bekræftelse af ovennævnte på et varigt medium

Forsømmer Apple at overholde blot et af disse krav, er Apple ikke berettiget til at opkræve betaling for filmen, selv om forbrugeren allerede har set den. Det samme vil gælde salg af musik, spil, apps mv.

———————

Efterhånden som forbrugerne lærer de nye regler at kende og gør brug heraf, kan sanktionsmulighederne ovenfor være med til i højere grad end hidtil at sikre, at erhvervsdrivende overholder reglerne på området. Det kan i hvert fald få ret store økonomiske konsekvenser for erhvervsdrivende at se stort på reglerne.

3
  Relaterede indlæg
 • No related posts found.

Comments

 1. Fr. Pedersen  september 23, 2017

  Vi er endt i en forfærdelig pine! Min voksne søn købte en jakke online, som efter kort tids brug (inden for 1 mdr) simpelthen skilte ad i syningerne, firmaet tilbød en ny jakke og rep, men min søn var ikke særlig tryg ved den aftale af indlysende grunde så han bad om at handlen måtte gå retur.
  Nu siger de at han kan få tilgode bevis, fordi de har tilbudt disse læsninger og ikke er forpligtet til at sende hans penge retur (han har ikke mange på SU i forvejen) – jeg mener han et i sin ret til at få sine penge retur, men jeg kan ikke finde lovgivningen,.,,..kan i hjælpe os? Det er ret mange penge de jo bare beholder på et, mener jeg falsk grundlag!

  Håber på jeres hjælp.

  reply
  • Peter Fogh Knudsen  september 23, 2017

   I den situation, du der beskriver, hvor firmaet tilbyder jer valget mellem ombytning til en ny eller reparation, har I ikke juridisk set krav på mere. Hvis en vare er defekt, og man får tilbudt ombytning eller reparation, har man ikke krav på at få pengene tilbage. Det følger af købelovens regler. Faktisk har forretningen heller ikke pligt til at tilbyde et tilgodebevis, så hvis ikke I ønsker en ny eller repareret jakke, er I faktisk allerede blevet tilbudt mere, end I har krav på.
   Mvh Peter

   reply
   • Fr. Pedersen  september 23, 2017

    Mange tak for din hjælp 🙂

    reply

Add a Comment