Forbrugerombudsmanden afgiver forhåndsbesked om fortrydelsesfristens start og udgifter til returnering

Posted by:

paragrafForbrugerombudsmanden afgav den 21. maj 2014 en forhåndsbesked til FDIH (Foreningen for Distance- og Internethandel), der havde stillet Forbrugerombudsmanden følgende tre spørgsmål til forståelsen af reglerne i den nye forbrugeraftalelov:

 1. Hvorvidt det vil være i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven, såfremt vores medlemmer vælger at lade fortrydelsesfristen løbe fra varen bliver leveret til:
  1. Kundens postkasse
  2. En garage, et skur, eller et legehus i kundens have, hvis det er aftalt, at leveringen skal ske der
  3. Kundens arbejdsplads, hvis det er aftalt
  4. En pakkeautomat, eller
  5. En butik, hvor kunden kan hente varen
 2. Hvornår løber fortrydelsesfristen, hvis varen returneres til sælgeren, fordi kunden ikke henter varen og hvorvidt sælgeren kan kræve udgifterne, til håndteringen af varen og evt. genfremsendelse af denne, dækket af kunden.
 3. Hvorvidt kunden, hvis købet fortrydes efter, at varen er blevet returneret til sælgeren, skal betale udgifterne til varens returnering, og om disse udgifter kan modregnes i køberens krav på tilbagebetaling af købe summen.

Der kan ikke siges at være noget overraskende i Forbrugerombudsmandens svar.

På det første spørgsmål svarer Forbrugerombudsmanden, at det afgørende er, om kontrollen over varen er overgået til forbrugeren eller en af forbrugeren angiven person. I de under a-c nævnte situationer begynder fristen derfor at løbe, når pakken er afleveret på en af de tre steder. I de under d-e nævnte situationer begynder fortrydelsesfristen først at løbe, når pakken afhentes.

I FDIH’s spørgsmål samt svaret i forhåndsbeskeden tages der i situation b udgangspunkt i, at det er aftalt mellem sælger og forbruger, at pakken kan lægges i en garage, et skur eller lignende. Selv om det ikke nævnes i hverken FDIH’s henvendelse eller Forbrugerombudsmandens svar, må det samme antages at være gældende i den ofte forekommende situation, at forbrugeren selv har tilmeldt sig Modtagerflex ordningen hos Post Danmark. Her er det en aftale mellem Post Danmark og forbrugeren og ikke mellem sælger og forbrugeren, der gør, at Post Danmark må stille pakken på et nærmere angivet sted på forbrugerens bopæl.

På spørgsmål to svarer Forbrugerombudsmanden, at fortrydelsesfristen ikke begynder at løbe, hvis ikke varen kommer i forbrugerens besiddelse. Forbrugeren kan imidlertid fortryde et køb, selv om forbrugeren ikke modtager varen. Giver forbrugeren ikke af sig selv meddelelse herom til sælger, foreslår Forbrugerombudsmanden, at sælger spørger forbrugeren. Meddeler forbrugeren herefter, at han/hun har fortrudt købet, må købet i sagens natur anses for fortrudt. Svarer forbrugeren ikke, må sælger ifølge Forbrugerombudsmanden kunne gå ud fra, at forbrugeren har fortrudt købet. Oplyser forbrugeren på sælgers forespørgsel, at han ønsker at fastholde købet og derfor ønsker varen genfremsendt, vil sælger være berettiget til at opkræve udgiften til genfremsendelsen.

På spørgsmål tre svarer Forbrugerombudsmanden, at sælger kan fratrække returneringsomkostningerne i det beløb, forbrugeren skal have retur, hvis ellers sælger har husket at oplyse herom i forbindelse med salget.

Læs Forbrugerombudsmandens forhåndsbesked

0
  Relaterede indlæg
 • No related posts found.

Add a Comment