[av_textblock size=” font_color=” color=”]

EU-lovgivning

Nedenfor finder du en oversigt over de meste relevante EU-regler i forhold til e-handel. Klik på et af emnerne for at få se de enkelte direktiver i dansk og engelsk version.
[/av_textblock] [av_toggle_container initial=’0′ mode=’accordion’ sort=’true’] [av_toggle title=’Betalingstjenester (PSD2)’ tags=’Betaling’]

Direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF
[av_button label=’Dansk’ link=’manually,http://e-handelsjura.dk/filer/lovgivning/eu/direktiver/dir2015-2366-da.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’] [av_button label=’Engelsk’ link=’manually,http://e-handelsjura.dk/filer/lovgivning/eu/direktiver/dir2015-2366-en.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]
[/av_toggle] [av_toggle title=’E-handel’ tags=’fjernsalg’]
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (“Direktivet om elektronisk handel”)
[av_button label=’Dansk’ link=’manually,http://e-handelsjura.dk/filer/lovgivning/eu/direktiver/dir2000-31-da.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’] [av_button label=’Engelsk’ link=’manually,http://e-handelsjura.dk/filer/lovgivning/eu/direktiver/dir2000-31-en.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]
[/av_toggle] [av_toggle title=’Fjernsalg (finansielt)’ tags=’Fjernsalg’]
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af Rådets direktiv 90/619/EØF samt direktiv 97/7/EF og 98/27/EF
[av_button label=’Dansk’ link=’manually,http://e-handelsjura.dk/filer/lovgivning/eu/direktiver/dir2002-65-da.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’] [av_button label=’Engelsk’ link=’manually,http://e-handelsjura.dk/filer/lovgivning/eu/direktiver/dir2002-65-en.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]
[/av_toggle] [av_toggle title=’Forbrugerrettigheder’ tags=’Fjernsalg’]
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF
[av_button label=’Dansk’ link=’manually,http://e-handelsjura.dk/filer/lovgivning/eu/direktiver/dir2011-83-da.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’] [av_button label=’Engelsk’ link=’manually,http://e-handelsjura.dk/filer/lovgivning/eu/direktiver/dir2011-83-en.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]
[/av_toggle] [av_toggle title=’Forbud’ tags=’Håndhævelse’]
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser med ændringsdirektiv og konsolideret direktivtekst
[av_button label=’Dansk’ link=’manually,http://e-handelsjura.dk/filer/lovgivning/eu/direktiver/dir1998-27-da.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’] [av_button label=’Engelsk’ link=’manually,http://e-handelsjura.dk/filer/lovgivning/eu/direktiver/dir1998-27-en.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]
[/av_toggle] [av_toggle title=’Håndhævelse’ tags=’Håndhævelse’]
Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 27. oktober 2004 EF nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (“forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde”)
[av_button label=’Dansk’ link=’manually,http://e-handelsjura.dk/filer/lovgivning/eu/forordninger/fo2006-2004-da.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’] [av_button label=’Engelsk’ link=’manually,http://e-handelsjura.dk/filer/lovgivning/eu/forordninger/fo2006-2004-en.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]
[/av_toggle] [av_toggle title=’Interbankgebyrer’ tags=’Betaling’]
Forordning (EU) 2015/751 af 29. april 2015 om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner
[av_button label=’Dansk’ link=’manually,http://e-handelsjura.dk/filer/lovgivning/eu/forordninger/fo2015-751-da.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’] [av_button label=’Engelsk’ link=’manually,http://e-handelsjura.dk/filer/lovgivning/eu/forordninger/fo2015-751-en.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]
[/av_toggle] [av_toggle title=’Persondata’ tags=’Persondata’]
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)
[av_button label=’Dansk’ link=’manually,http://e-handelsjura.dk/filer/lovgivning/eu/forordninger/fo2016-679-da.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’] [av_button label=’Engelsk’ link=’manually,http://e-handelsjura.dk/filer/lovgivning/eu/forordninger/fo2016-679-en.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]
[/av_toggle] [av_toggle title=’Servicedirektivet’ tags=’Fjernsalg’]
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked
[av_button label=’Dansk’ link=’manually,http://e-handelsjura.dk/filer/lovgivning/eu/direktiver/dir2006-123-da.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’] [av_button label=’Engelsk’ link=’manually,http://e-handelsjura.dk/filer/lovgivning/eu/direktiver/dir2006-123-en.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]
[/av_toggle] [av_toggle title=’Urimelig handelspraksis’ tags=’Markedsføring’]
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis)
[av_button label=’Dansk’ link=’manually,http://e-handelsjura.dk/filer/lovgivning/eu/direktiver/dir2005-29-da.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’] [av_button label=’Engelsk’ link=’manually,http://e-handelsjura.dk/filer/lovgivning/eu/direktiver/dir2005-29-en.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]
[/av_toggle] [av_toggle title=’Urimelige kontraktvilkår’ tags=’Aftaleindgåelse’]
Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler
[av_button label=’Dansk’ link=’manually,http://e-handelsjura.dk/filer/lovgivning/eu/direktiver/dir1993-13-da.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’] [av_button label=’Engelsk’ link=’manually,http://e-handelsjura.dk/filer/lovgivning/eu/direktiver/dir1993-13-en.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]
[/av_toggle] [av_toggle title=’Vildledning og sammenlignende reklame’ tags=’Markedsføring’]
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende og sammenlignende reklame
[av_button label=’Dansk’ link=’manually,http://e-handelsjura.dk/filer/lovgivning/eu/direktiver/dir2006-114-da.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’] [av_button label=’Engelsk’ link=’manually,http://e-handelsjura.dk/filer/lovgivning/eu/direktiver/dir2006-114-en.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]
[/av_toggle] [/av_toggle_container]