Sælger skal kunne dokumentere, at en vare er overgivet til køber

Posted by:

Som sælger på nettet er det vigtigt, at du kan dokumentere, at dine varer er afsendt og modtaget hos kunderne.

Dette blev for nylig understreget i en dom afsagt af Vestre Landsret.

I sagen havde en forbruger over ca. to måneder bestilt varer på cdon.com. Varerne blev leveret over 6 gange, og pakkerne havde en størrelse, som gjorde det muligt for postbuddet at lægge pakkerne i en postkasse.

Forbrugeren modtog ifølge forbrugeren selv aldrig nogen af de 6 pakker. Han modtog heller ikke nogen fakturaer, da disse var vedlagt i de pakker, forbrugeren efter det oplyste ikke modtog. Forbrugeren betalte derfor heller ikke for nogen af de 6 pakker (forbrugeren havde imidlertid fået 16 andre pakker fra samme firma leveret og betalt for disse).

Ifølge forbrugeren havde han flere gange reklameret over ikke at have modtaget pakkerne, men ikke modtaget nogen reaktion. Først på et sent tidspunkt modtog han track & trace-numre, men da var det for sent at spore pakkerne.

Ifølge sælger var pakkerne blevet sendt med Post Danmark, og der var ikke nogen noteringer om, at forbrugeren skulle have kontaktet sælger trods 12 rykkere, og forbrugeren havde først under retssagen nægtet at have modtaget varerne.

I byretten blev forbrugeren dømt til at betale for varerne, idet byretten bl.a. lagde vægt på, at forbrugeren ikke i sine e-mails til sælger havde anført, at han ikke havde modtaget varerne, og at det var usandsynligt, at alle pakker skulle være bortkommet i posten.

I landsretten blev forbrugeren imidlertid frifundet. Landsretten henviste til købelovens §73, hvorefter levering, når sælgeren skal sende varen, anses for sket, når varen er kommet i køberens besiddelse. Købers undladelse af at reagere ved manglende modtagelse af varen medfører ikke, at forbrugeren bliver forpligtet til at betale. Sælger havde ifølge landsretten været nærmest til at sikre sig dokumentation for, at varerne var blevet sendt til forbrugeren, og da sælger ikke havde bevist, at varerne var blevet indleveret til forsendelse hos PostDanmark og var kommet i forbrugerens besiddelse, fik forbrugeren medhold i, at han ikke skulle betale.

De fleste netbutikker er formentlig klar over, at det er deres eget problem, hvis en kunde afviser at have modtaget en vare sendt som brev. Er varen sendt som pakke med Post Danmark, vil sælger typisk være i besiddelse af et track & trace nummer, men som dommen viser, er det ikke i sig selv nok. Post Danmark opbevarer kun oplysninger om forsendelser i 6 måneder, og har sælger ikke inden for de 6 måneder sikret sig bevis for, at en pakke er udleveret til køber, risikerer sælger at komme til at stå i samme situation som cdon i sagen ovenfor.

Dommen, der blev afsagt den 11. november 2013, er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen, U.2014.648H.

0
  Relaterede indlæg
  • No related posts found.

Add a Comment