Må man lægge reklameflyers ved i pakken?

Posted by:

Driver man en webshop, vil man ofte have et ønske om at vedlægge reklamer af den ene eller anden slags, når man sender varer til kunderne. Det kan være reklamer for andre produkter, rabatkuponer til næste køb, en konkurrenceflyer, vareprøver eller lignende.

Har sælger allerede kundens samtykke til at sende kunden reklamer med posten, vil det uden videre være tilladt at vedlægge sådan reklame i pakken.

Har sælger ikke kundens samtykke på forhånd, og er kunden en forbruger, er den slags reklamer reguleret i markedsføringslovens § 6, stk. 3 om direkte reklame. Reglen er her, at sælger som udgangspunkt gerne må vedlægge sådanne reklamer, medmindre modtageren over for den pågældende sælger har frabedt sig reklamer, eller modtageren generelt har frabedt sig reklamehenvendelser ved at have registreret sig på den såkaldte Robinsonliste i CPR-registret. Robinsonlisten kan fås gratis ved henvendelse til cpr-registret.

Første gang sælger vedlægger reklame, skal sælger dog på en tydelig og forståelig måde oplyse modtageren om retten til at frabede sig fremtidige reklamer og give den pågældende adgang til på en nem måde at frabede sig reklamer. Sidstnævnte kan f.eks. ske ved at vedlægge en kupon, som modtageren kan krydse af og returnere, hvis han ikke ønsker reklamer fremover, ved at oplyse om adgangen til at framelde sig via den erhvervsdrivendes hjemmeside, eller ved at oplyse en bestemt e-mail-adresse eller et telefonnummer, hvor sådanne henvendelser kan modtages og registreres.

Samme fremgangsmåde som ovenfor gælder, når kunden er en erhvervsdrivende, men kun hvis der er tale om en fysisk person i dennes egenskab af selvstændig erhvervsdrivende. Er kunden derimod et aktie- eller anpartsselskab eller en offentlig myndighed, gælder ingen af reglerne ovenfor, og så må sælger gerne vedlægge reklamer, uanset om sælger har et samtykke eller ej.

At det forholder sig som ovenfor har Forbrugerombudsmanden senest bekræftet i en konkret afgørelse offentliggjort den 9. juli 2015 vedrørende et webshop, der netop ønskede at vedlægge en flyer i pakken.

0
  Relaterede indlæg
  • No related posts found.

Add a Comment