• Må telefonnummeret til kundeservice være overtakseret?
    Hvad må det koste, når kunderne ringer til dit kundeservicenummer?

     

    Det følger af forbrugeraftalelovens § 30, at forbrugere ikke må opkræves mere end “almindelig telefontakst” ved opkald til din kundeservice. Ifølge forarbejderne til bestemmelsen betyder det, at forbrugeren ikke må opkræves mere end det, teleudbyderen modtager for opkaldet. Der må med andre ord ikke benyttes overtakserede numre. Selv om det kan være dyrere at ringe til et mobilnummer end til et fastnetnummer, betragtes taksten for opkald til et mobilnummer i denne sammenhæng også som en “almindelig telefontakst”, stadig forudsat at du som erhvervsdrivende ikke modtager en del af beløbet. EU-Domstolen har imidlertid i sag C-568/15 givet udtryk for, at det afgørende ikke er, om den erhvervsdrivende får del i opkaldstaksten. Afgørende er alene, at prisen ikke overstiger prisen for opkald til et almindeligt (geografisk) fastnet- eller mobiltelefonnummer. Dette kan tale for, at f.eks. også brug af 70-numre til kundeservicetelefoner kan være problematiske i forhold til § 30, da opkald til disse i visse tilfælde er dyrere end opkald til et almindeligt fastnetnummer.

    Ovennævnte om “almindelig telefontakst” gælder som nævnt for et kundeservicenummer, hvorved forstås et nummer, som allerede eksisterende kunder kan ringe til med spørgsmål om en allerede indgået aftale. Det vil ikke være i strid med bestemmelsen at sælge en serviceaftale, hvor serviceaftalen er selve produktet, kunderne køber, og hvor betalingen herfor sker gennem et overtakseret nummer, forudsat naturligvis at forbrugeren er gjort udtrykkelig opmærksom på vilkårene ved aftalens indgåelse. Men hvis forbrugeren i denne situation har spørgsmål til selve serviceaftalen, skal han kunne ringe til dig med sådanne spørgsmål til “almindelig telefontakst”.