Det afgørende for, om en lang række af informationsforpligtelserne såvel som fortrydelsesretten i forbrugeraftaleloven skal overholdes, er, om der reelt indgås en aftale via fjernsalg, om købet gennemføres via fjernsalg.

Hvis man indretter sin e-handelsløsning på en sådan måde, at der slet ikke indgås nogen aftaler med forbrugerne på hjemmesiden, men forbrugeren alene foretager en reservation af en vare eller en ydelse, som forbrugeren så efterfølgende kan henvende sig i en af sælgers butikker for reelt at købe, er der ikke tale om fjernsalg. I den situation gælder hverken fortrydelsesretten eller oplysningsforpligtelserne i relation til fjernsalg derfor.

Forbrugerombudsmanden vurderede allerede i 2008 dette spørgsmål i forhold til hjemmesiden NETtorvet.dk. På NETtorvet.dk foretog forbrugeren alene en reservering af varer, og forbrugeren blev ikke økonomisk eller på anden måde forpligtet ved brug af NETtorvet.dks muligheder.

Også ordvalget på hjemmesiden indikerede, at der ikke var tale om en egentlig butik. Man anvendte således ord som elektronisk vareudstilling på internettet, ligesom man gentagne gange benyttede ordet ”reserver”, og nævnte at varen efter reservering kunne ses og købes i en af forbrugeren valgt (fysisk) butik.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var den pågældende hjemmeside derfor slet ikke at anse for en internetbutik. Aftalerne blev ikke indgået på hjemmesiden, men først i butikkerne.

I forbindelse med vedtagelsen af den nye forbrugeraftalelov, som træder i kraft 13. juni 2014, fremgår det desuden af lovforslaget, at reservationer af varer via fjernkommunikation ikke skal anses for fjernsalg i lovens forstand, hvis forhandlingerne og aftaleindgåelsen efterfølgende sker ved parternes samtidige fysiske tilstedeværelse på den erhvervsdrivendes forretningssted. Det samme nævnes også at gælde for reservationer med henblik på levering af en tjenesteydelse fra en erhvervsdrivende, f.eks. bestilling af tid hos frisør eller tandlæge.

Det siger sig selv, at denne fremgangsmåde, i hvert fald i forhold til salg af varer, primært kan være en mulighed for virksomheder, der sælger via fysiske butikker.