Udøvelsen af fortrydelsesretten ved køb af ydelser

Ønsker forbrugeren at gøre brug af fortrydelsesretten ved køb af en tjenesteydelse, skal forbrugeren inden for fortrydelsesfristen på 14 dage fra aftalens indgåelse give meddelelse til sælger om, at han fortryder købet. Der skal som nævnt i loven være tale om en utvetydig erklæring, hvorved forstås, at det skal være klart, at forbrugeren ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten.

Sælger må ikke kræve, at forbrugeren oplyser en årsag til fortrydelsen af købet.

Det afgørende for, om fristen for udnyttelse af fortrydelsesretten er overholdt, er, om meddelelsen er afsendt inden for fristen, ikke om den er modtaget af sælger.

Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen dog først den følgende hverdag.

I forbindelse med udnyttelsen af fortrydelsesretten kan forbrugeren vælge at bruge den standardfortrydelsesformular, som sælger har pligt til at sende til forbrugeren. Forbrugeren har dog også ret til at give meddelelsen på anden vis. Dette kan være i form af et brev eller en e-mail til sælger, et telefonopkald eller ved at returnere varen til sælger vedlagt en besked om at forbrugeren ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten.

Sælger må også på sin hjemmeside tilbyde forbrugeren at udfylde og indsende enten standardfortrydelsesformularen eller en anden utvetydig erklæring om udnyttelsen af fortrydelsesretten via hjemmesiden. I disse tilfælde skal sælger straks sende forbrugeren en kvittering for modtagelsen på et varigt medium.

Det er forbrugeren, der har bevisbyrden for, at han har givet meddelelse om fortrydelsen inden for de 14 dage.