Sælgers tilbagebetaling

Når forbrugeren i forbindelse med et køb af tjenesteydelser på nettet eller ved andre former for fjernsalg rettidigt har meddelt, at han har fortrudt et køb, skal sælger betale pengene tilbage til forbrugeren. Det er i den forbindelse helt centralt for sælger at kende reglerne for, hvor meget sælger skal betale tilbage til forbrugeren, hvornår tilbagebetalingen skal ske, og hvordan. I forhold til flere af disse spørgsmål indeholder den nye forbrugeraftalelov en række væsentlige ændringer i forhold til den hidtidige praksis. Nedenfor gennemgås punkterne hver for sig.

Hvor meget skal sælger tilbagebetale

Når en forbruger har fortrudt et køb af tjenesteydelser på nettet eller ved andre former for fjernsalg, skal sælger som udgangspunkt tilbagebetale alle beløb inklusiv eventuelle leveringsomkostninger. Ifølge praksis skal betalingskortgebyrer oplyst og opkrævet i forbindelse med købet dog ikke tilbagebetales.

Sælger må ikke tage penge for at betale pengene tilbage, uanset hvilken tilbagebetalingsform, der benyttes.

Hvor meget sælger skal betale tilbage til forbrugeren i tilfælde af at købet fortrydes afhænger af, om sælger har påbegyndt leveringen af ydelsen eller eventuelt allerede har leveret ydelsen fuldt ud.

Sælger har endnu ikke påbegyndt leveringen af ydelsen

Hvis sælger endnu ikke har påbegyndt leveringen af ydelsen, er det det fulde beløb, der skal tilbagebetales, hvis forbrugeren allerede har betalt. Har forbrugeren endnu ikke betalt noget, må sælger ikke efterfølgende opkræve noget.

Sælger har delvist leveret ydelsen

Som udgangspunkt skal sælger betale hele beløbet tilbage, hvis forbrugeren fortryder købet af en tjenesteydelse, selv om sælger allerede har leveret en del af ydelsen.

Som nævnt i afsnittet ”Forbrugerens omkostninger ved at udnytte fortrydelsesretten”, har sælger imidlertid mulighed for at indrette sig således, at en forbruger, der fortryder købet efter påbegyndelsen af leveringen af ydelsen, men inden ydelsen er fuldt leveret, skal betale for den allerede leverede del af ydelsen. Se hvor meget sælger i den forbindelse kan fradrage i det beløb, der skal betales tilbage til forbrugeren i afsnittet ” Forbrugerens omkostninger ved at udnytte fortrydelsesretten”.

Har forbrugeren endnu ikke betalt for tjenesteydelsen, er sælger berettiget til at opkræve forbrugeren betaling for den allerede leverede del af ydelsen.

Sælger har leveret ydelsen fuldt ud

Som udgangspunkt skal sælger betale hele beløbet tilbage, hvis forbrugeren fortryder købet af en tjenesteydelse, selv om ydelsen allerede er leveret fuldt ud.

Som nævnt i afsnittet Fortrydelsesrettens ophør før tid Har sælger imidlertid mulighed for at indrette sit salg således, at købet ikke længere kan fortrydes, når hele ydelsen er leveret (§ 18, stk. 2, nr. 2). I så fald vil der i sagens natur ikke skulle betales noget tilbage til forbrugeren. Har forbrugeren endnu ikke betalt, er sælger også berettiget til at opkræve det fulde beløb.

Hvordan skal sælger tilbagebetale

Når sælger betaler pengene tilbage til forbrugeren, skal det som udgangspunkt ske via samme betalingsmiddel, som forbrugeren benyttede ved købet.

Er der betalt med dankort, skal pengene sættes ind på kundens dankort. Er der betalt med bankoverførsel, skal pengene føres tilbage på kundens bankkonto igen.

Sælger må imidlertid gerne tilbyde forbrugeren andre muligheder for tilbagebetaling, så længe forbrugeren stadig har mulighed for at få pengene tilbage på samme måde som han betalte. Dette kan sælger være interesseret i, idet det koster sælger penge at returnere betalingen via et anvendt betalings- eller kreditkort, mens det typisk ikke koster sælger noget at betale tilbage via bankoverførsel.

Som nævnt ovenfor må sælger ikke tage penge for at betale pengene tilbage, uanset hvilken tilbagebetalingsform, der benyttes.

Hvornår skal sælger tilbagebetale

Når forbrugeren i forbindelse med et køb på nettet eller ved andre former for fjernsalg rettidigt har meddelt, at han har fortrudt et køb, skal sælger betale pengene tilbage uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at sælger fik besked om fortrydelsen.