Fortrydelsesret ved salg af tjenesteydelser

Forbrugere har ved køb af tjenesteydelser som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret fra aftaleindgåelsen

Fortrydelsesretten gælder som udgangspunkt uanset om sælger når at levere en del af eller hele tjenesteydelsen inden for fortrydelsesfristen. Forbrugeren kan med andre ord som udgangspunkt fortryde købet og kræve alle penge tilbage, selv om ydelsen allerede er leveret.

Sælger har imidlertid mulighed for at indrette sit salg således, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt leveret.

Sælger har ikke mulighed for at afskære en forbruger fra at fortryde købet (inden for fortrydelsesfristen) selv om leveringen af ydelsen er påbegyndt, så længe ydelsen endnu ikke er fuldt leveret. Ved at indrette salget på den rigtige måde kan sælger imidlertid sikre sig, at han i disse situationer kan kræve betaling for den del af ydelsen, der allerede er leveret.

Hertil kommer, at der i relation til digitale produkter og ydelser solgt via sms-tjenester gælder særregler, ligesom en række tjenesteydelser helt er undtaget fra reglerne om fortrydelsesret.

Det er helt afgørende for erhvervsdrivende, der sælger tjenesteydelser via nettet eller andre former for fjernsalg at kende reglerne for fortrydelsesret for at kunne indrette sig korrekt i forhold til reglerne og de ydelser, man sælger. I afsnittene herunder beskrives fortrydelsesretten i relation til tjenesteydelser i detaljer: