Forbrugerens omkostninger ved at udnytte fortrydelsesretten ved køb af varer

Det er som udgangspunkt omkostningsfrit for en forbruger at fortryde et køb af varer. I tre situationer, vil der imidlertid kunne være omkostninger forbundet med at fortryde for forbrugeren. Det drejer sig om:

  • Omkostninger til returnering af varen
  • Ekstraomkostninger ved valg af en dyrere forsendelsesform
  • Varens værdiforringelse

De tre situationer beskrives hver for sig herunder.

Omkostninger til returnering af varen

Hvor forbrugeren har modtaget en vare, som skal returneres i forbindelse med udnyttelse af fortrydelsesretten, er det som udgangspunkt forbrugeren selv, der skal betale for returneringen. Dette forudsætter dog, at sælger forud for salget har gjort forbrugeren opmærksom på, at forbrugeren selv skal betale for returneringen.

At det er forbrugeren, der skal betale for returneringen gælder også i de tilfælde, hvor hvor forbrugeren aldrig afhenter varen på posthuset eller lignende, og hvor sælger derfor i første omgang selv kommer til at afholde udgiften. I disse tilfælde må sælger trække returneringsomkostningerne fra i det beløb, forbrugeren skal have betalt tilbage.

I følgende tilfælde skal sælger selv afholde udgiften til returnering

  • Hvor sælger ikke i forbindelse med købet har gjort forbrugeren opmærksom på, at forbrugeren selv skal afholde udgiften til returnering
  • Hvor sælger selv har indvilliget i at betale for returneringen
  • Hvor sælger har tilbudt at afhente varen hos forbrugeren

Omkostninger til genfremsendelse af varen

Er en vare, uden at det skyldes sælgers egne forhold, kommet retur til sælger, f.eks. fordi forbrugeren ikke har afhentet varen på posthuset, og ønsker forbrugeren fortsat varen leveret, er sælger berettiget til at opkræve forbrugeren udgiften til genfremsendelsen til forbrugeren.

Ekstraomkostninger ved valg af en dyrere forsendelsesform

Hvis forbrugeren i forbindelse med købet har kunnet vælge mellem forskellige leveringsmuligheder, hvor nogle har været dyrere end andre, har forbrugeren ikke krav på at få refunderet differencen mellem den billigst tilbudte leveringsform og den (dyrere) leveringsform, hvis forbrugeren valgte en dyrere leveringsform.

Varens værdiforringelse

Sælger kan i nogle tilfælde afkræve forbrugeren betaling for en eventuel forringelse af varens værdi. Se mere herom i afsnittet hvis varen ikke er i acceptabel stand når den modtages retur.