Forbud mod salgsnægtelse og geoblokering på vej

Posted by:

geoblockingEU-Kommissionen har netop fremlagt en større lovpakke, som ifølge Kommissionen skal fremme e-handlen i EU til gavn for både forbrugere og virksomheder.

Ifølge EU-Kommissionen oplever alt for mange, at det af forskellige årsager ikke er muligt for dem at købe på de hjemmesider, de ønsker, f.eks. fordi webshoppen ikke leverer til det pågældende land, ikke accepterer kreditkort udstedt i andre lande end sælgers ...

Læs mere →
0

Hvem er ansvarlig for at den indtastede e-mail adresse er korrekt?

Posted by:

oopsForbrugerklagenævnet har i en ny afgørelse taget stilling til spørgsmålet om, hvem der har ansvaret, hvis en forbruger kommer til at taste en forkert e-mail adresse ind under bestillingsprocessen i en webshop.

I sagen havde en forbruger købt tre flybilletter på nettet, men da han ikke modtog nogen ordrebekræftelse på e-mail, købte han kort tid efter tre nye samme sted. Efterfølgende konstaterede forbrugeren, ...

Læs mere →
0

Forbehold på hjemmesiden

Posted by:

forbeholdHvis ikke du tager nogen forbehold på din hjemmeside, er udgangspunktet, at de oplysninger, der gives i en egentlig internetbutik, anses for tilbud, som du er bundet af. Selv om en vare er mærket med en for lav pris, er du derfor nødt til at sælge varen til den annoncerede pris.

Hvis du ønsker at undgå denne situation, har du i vidt omfang mulighed for at tage forskellige forbehold på hjemmesiden, f.eks. ...

Læs mere →
0

Køb eller reservation

Posted by:

reserverDet afgørende for, om en lang række af informationsforpligtelserne såvel som fortrydelsesretten i forbrugeraftaleloven skal overholdes, er, om der reelt indgås en aftale via fjernsalg, om købet gennemføres via fjernsalg.

Hvis man indretter sin e-handelsløsning på en sådan måde, at der slet ikke indgås nogen aftaler med forbrugerne på hjemmesiden, men forbrugeren alene foretager en reservation af en vare eller en ydelse, som forbrugeren så efterfølgende kan henvende sig i ...

Læs mere →
0

Accept af vilkår

Posted by:

AcceptEn sælger har typisk nogle standardvilkår, han ønsker skal gælde for aftalen. Vilkårene kaldes ofte “salgs- og leveringsbetingelser”, “købsvilkår”, “handelsvilkår” eller lignende. Sådanne vilkår skal aftales med køber, og det er dig som sælger, der skal kunne dokumentere, at de pågældende vilkår indgår som en del af aftalen. Kan du ikke det, risikerer du, at du ikke kan påberåbe dig vilkårene efterfølgende.

Derfor er det vigtigt, at hjemmesiden indrettes, så køber på ...

Læs mere →
0

Hvornår er køber bundet?

Posted by:

aftaleAccepterer køber dit tilbud ved at afgive en bestilling, bliver køber bundet heraf på det tidspunkt, hvor du bliver bekendt med accepten. Indtil da kan køber nå at tilbagekalde sin bestilling. En eventuel tilbagekaldelse skal dog være kommet frem til dig senest samtidig med, at du bliver bekendt med accepten, jævnfør aftalelovens § 7.

Et e-handelssystem vil ofte være sådan indrettet, at det automatisk ...

Læs mere →
0

Om aftaleindgåelse på nettet

Posted by:

online-aftaleDer er ikke knyttet særlige formkrav til det at indgå en aftale. En aftale er normalt bindende, hvad enten den indgås mundtligt, skriftligt eller via internettet.

Hvis den ene part fremsætter et tilbud, og den anden part accepterer dette tilbud, er der indgået en aftale. Dette gælder også på internettet.

Et ...

Læs mere →
0