Frit valg mellem Visa og Dankort

Posted by:

visa-dankortFremover kan webshops ikke længere selv bestemme, at en betaling med et Visa/Dankort altid skal håndteres som en Dankort-betaling. Siden 9. juni 2016 har det været kundens valg, om kunden ved brug af f.eks. et Visa/Dankort ønsker at betale med Visa-delen eller Dankort-delen af kortet. Det samme gælder for andre typer af de såkaldt co-badgede kort, hvor flere betalingsmuligheder følger af samme kort.

I eksemplet ovenfor må webshoppen dog gerne have forvalgt Dankortet som betalingsform, men hvis kunden ønsker det, skal det som nævnt være muligt at skifte, så betalingen sker med Visa-delen af kortet.

Det nye krav følger af artikel 8, stk. 6 i EU-forordning 2015/751 om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner.

Efter sigende kræver valgmuligheden i praksis, at kunden har et af de kontaktløse Visa/Dankort udstedt efter den 17. august 2015. For webshops er de praktiske løsninger dog ikke helt på plads endnu, hvorfor detaljerne omkring, hvordan det nye krav implementeres, må afvente en udmelding fra de enkelte betalingsleverandører.

Ændringen medfører potentielt øgede udgifter for webshoppen på grund af de højere udgifter, der for webshoppen er forbundet med kundens betaling med Visa fremfor med Dankort. Lidt endnu har webshoppen dog mulighed for at overvælte dette gebyr på kunden.

Se også ”Forbud mod overvæltning af kortgebyrer

0
  Relaterede indlæg

Add a Comment